Regulations

Summar of regulations.

Date Title
2017 January 01 İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması qaydası View Download
0001 January 01 İctimai birliklərə respublika idman federasiyası statusunun verilməsi üçün onların dövlət akkreditasiyası qaydası View Download
0001 January 01 Cins idman atlarının təlimi və at idmanı yarışlarının keçirilməsi qaydaları View Download
0001 January 01 Gənclərin dövlət mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə qaydaları View Download
0001 January 01 Vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən ölkə və beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları və normaları View Download
2017 April 20 Azərbaycan gənclərinin ölkə hüdudlarından kənarda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı qaydalar View Download