Sayalı Çapay qızı Məmmədova

Sayalı Çapay qızı Məmmədova

Aparıcı məsləhətçi

Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

012-465-84-21