Nisə Fazil qızı Paşayeva

Nisə Fazil qızı Paşayeva

Aparıcı məsləhətçi

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

012-465-84-19