Pərvin Əli oğlu Mehdiyev

Pərvin Əli oğlu Mehdiyev

Aparıcı məsləhətçi

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

012-465-62-78