Facility category: Science and Education
Facility type: UGİM
Facility official name: Bəhmənzadə Bəhmən Nizami oğlu
Facility official position: Direktor
E-mail:
Post code: AZ2000
City: Gəncə

Gəncə şəhər Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi