Regulations

Summar of regulations.

Date Title
2023 June 13 Ölkə yarışlarının keçirilmə qaydaları ilə bağlı TEXNİKİ REQLAMENT View Download
2017 April 20 Azərbaycan gənclərinin ölkə hüdudlarından kənarda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı qaydalar View Download
2010 August 20 İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması qaydası View Download
2009 December 24 İctimai birliklərə respublika idman federasiyası statusunun verilməsi üçün onların dövlət akkreditasiyası qaydası View Download
2008 March 18 Cins idman atlarının təlimi və at idmanı yarışlarının keçirilməsi qaydaları View Download
2007 January 18 Vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən ölkə və beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi qaydaları və normaları View Download
2002 November 26 Gənclərin dövlət mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə qaydaları View Download