İlin Gənci
Year: 2014

Məmmədov Murad Məmməd oğlu

Məmmədov Murad Məmməd oğlu - Aktyordur. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının repertuarındakı Karlo Qaldoninin “Mirandolina” tamaşasında Fabrisio, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah” tamaşasında Şahbaz bəy, Nizaminin “Yeddi gözəl” tamaşasında Bəhram Şah, Mixail Lermontovun “Maskarad” tamaşasında Zvezdiç kimi obrazları yaratmışdır.