Prezident Mükafatçıları
Year: 2015

Həsənov Elnur

Həsənov Elnur - Elmi fəaliyyət ilə məşğul olur. Tarixçidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Bölməsində elmi işçi vəzifəsində çalışır. 189 elmi əsərin və publisistik məqalənin, 4 monoqrafiyanın müəllifidir. 129 elmi əsəri dünyanın 19 ölkəsinin elmi jurnallarında dərc olunub. 2014-cü ildə elmi tədqiqat işlərinin uğurlu nəticələrinə görə Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilib.