İlin Gənci
Year: 2017

Həşimov Orxan İlqar oğlu

Bəstəkar və dirijordur. Fortepiano üçün 15 prelyudiya, fortepiano üçün pyeslər, solo fortepiano üçün "Poema", 3 hissəli "Klarnet və fortepiano üçün sonata", "Sekstet", "Simli kvartet" kimi əsərlərin müəllifidir. "Rezonans" kamera orkestrinin baş dirijorudur. Budapeştdə keçirilən Antala Dorati adına dirijorların beynəlxalq müsabiqəsinin qalibidir.