İlin Gənci
İl: 2014

Əliyev Fikrət Vahid oğlu

Əliyev Fikrət Vahid oğlu - Elmi fəaliyyət ilə məşğul olur. 17 elmi məqalənin, 2 müsbət rəy almış ixtiranın müəllifidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən qrant layihələri üzrə müsabiqələrdə qalib gələn bir sıra layihələrin iştirakçısıdır.