İlin Gənci
İl: 2015

Qasımlı Gülnar Vaqif qızı

Qasımlı Gülnar Vaqif qızı - Filoloqdur. “Mən sehrli səmayam”, “İçimdəki söhbətlər” şeirlər kitabları işıq üzü görüb. Yazıları “Ulduz”, “Yazı” jurnallarında müntəzəm olaraq dərc olunur. Şeirləri fərqli məzmunu, obrazlılığı və orijinal deyim tərzi ilə seçilir. O, həm də müasir ədəbi prosesi yaxından izləyir, yeni işıq üzü görmüş kitablar haqqında publisistik məqalələr yazır.