İlin Gənci
İl: 2016

Nağıyev Tural Qulu oğlu

Nağıyev Tural Qulu oğlu - Elmi fəaliyyət ilə məşğul olur. 16 elmi işin müəllifidir . Onlardan 13-ü beynəlxalq jurnallarda çap edilib. Qırğızıstanda keçirilən "Ekoloji mədəniyyət və turizm, təbiətin mühafizəsi, innovasiyalar" adlı Gənc İntellektualların lll Forumunda, Rusiyada keçirilən lX Beynəlxalq "Amorf və kristal yarımkeçiricilər" konfransında təqdimatçı qismində iştirak edib.