İlin Gənci
İl: 2017

Qafarzadə Lamiyə Rasim qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktorudur. 59 elmi işin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir. 35 elmi işi beynəlxalq jurnallarda çap edilib. Azərbaycan tarixinin erkən orta əslər dövrünün mühüm konseptual məsələlərini ingilisdilli tarixşünaslığın materialları əsasında araşdıran ilk tədqiqatçıdır