İlin Gənci
İl: 2017

Hacıyeva Səbinə Vahid qızı

Bioloqdur. 12 elmi məqalə və tezisin müəllifidir. Onlardan 3-ü beynəlxalq jurnallarda çap olunub. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantdır. Hazırda "Azərbaycanda yayılmış mədəni və yabanı narın genetik müxtəlifliyinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işi yerinə yetirir.