Fəaliyyət İstiqamətləri

hamısına bax

Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi

Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində fəaliyyət əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:Tədbirlər

hamısına bax