Prezident: Səfərəliyev Kür Məcid oğlu
Ünvan: Bakı şəhəri, Bəşir Səfəroğlu küçəsi 134 AZ-1009
Telefon: 012 596 27 06; 050 339 90 53
E-mail: safaraliyev@list.ru
İnternet sayt:

Azərbaycan Motosiklet İdmanı Federasiyası

Federasiya motosiklet idmanının təşviqatı və inkişafı üçün tədbirlər görür, əhalini motosiklet idmanı və turizm məqsədlərinə, bu sahədə kütləvi yarışlara cəlb edir.
Motosiklet idmanını inkişaf etdirən, yayan klub, mərkəz və digər qurumlarla birgə bu idman növünü populyarlaşdırır, daha da inkişaf etdirmək məqsədilə onları könüllülük və qarşıqlı razılaşma .sasında birləşdirir.
Gənclər və yeniyetmələr arasında güniş təbligat və təşkilat işləri aparmaqla, idmanın bu və ya digər növlərini yayır və layiqli ehtiyatını yaradır.
Respublikanın və xarici dövlətlərin müvfiq klub və komandaları ilə əlaqələri yaradır və genişləndirir, yarış və turnirləri təşkil edir və keçirir.
Kvalifikasiyalı məşqçi, təlimatçı, yüksək kvalifikasiyalı idmançıları hazırlyır və onların beynəlxalq yarışlarda müvəffəqiyyətli çıxışlarını təmin edir.
Federasiyanın üzvlərinin hüquq və sosial müdafiəsini təmin edie.
Respublika daxilində və beynəlxalq yarışlarda sponsorların məhsul və markalarını reklam edie.
Qanunla müəyyən olunmuş qaydada nizamnamə məqsədlərinə uyğun sahibkarlıq fəaliyyətini həyata  keçirir.
Qanunvericilikdə qadağan olunmayan bu və ya digər sahədə çoxsahəli fəaliyyət göstərir. Xüsusi icazə tələb olunn fəaliyyət sahələri üçün müvafiq Dövlət irqanlarından lisenziya aldıqdan sonra həyata keçirir.