Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

                                

Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
- on gün müddətində Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin xərclər smetasını və işçilərinin say həddini təsdiq etsin;
- bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1994-cü il 3 sentyabr tarixli 199 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi haqqında Əsasnamənin və nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi barədə” 1994-cü il 3 sentyabr tarixli 200 nömrəli Fərmanları qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
4. bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2001-ci il. 

>Yüklə