Ə.Ə.Məmmədovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Ə.Ə.Məmmədovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan idmanının inkişafında və gənc nəslin təlim-tərbiyəsində görkəmli xidmətlərinə görə Ələkbər Əmir oğlu Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 25 may 1995-ci il.

>Yüklə